Adatvédelmi tájékoztató

Vendégház neve: Bokréta Vendégház
Székhely: 8597 Ganna, Fő utca 122.
Szálláshely címe: 8597 Ganna, Fő utca 122.
Adószám: 23441642-1-19
Kapcsolattartó: Harcosné Szabadi Mária Renáta

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassa Önt, hogy a Bokréta Vendégház hogyan használja és védi az Ön személyes adatait. Harcosné Szabadi Mária Renáta az alábbi adatvédelmi tájékoztató szerint kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint jár el minden személyes adat tiszteletben tartása és titkos kezelése érdekében.

A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat valamennyi, a szolgáltatásainkat igénybe vevő személyre vonatkozik, függetlenül attól, hogy direkt vagy közvetítőn keresztül vette igénybe szolgáltatásainkat.

Harcosné Szabadi Mária Renáta (Adatkezelő) tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Parlamenti és Tanácsi Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi adatvédelmi tájékoztatót (Tájékoztató) alkotja:

1. Általános rendelkezések

Jelen Tájékoztatóban meghatározásra kerülnek azok az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, amelyeket az Adatkezelő önmagára nézve kötelezőnek ismer el. A GDPR szerint az „érintettek” olyan, bárhol élő természetes személyek, akik az EU-ban valamely „adatkezelővel” állnak kapcsolatban, vagy olyan, EU-n belüli élő természetes személyek, akik az EU-n kívül valamely adatkezelővel állnak kapcsolatban. Az „adatkezelő” az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének módját meghatározza. A „személyes adat” minden olyan adat, amely az érintetthez köthető.

A GDPR értelmében az érintettek az alábbi egyedi jogokkal rendelkeznek:

 1. Átlátható tájékoztatás,
 2. Saját adatokhoz való hozzáférés,
 3. Pontatlan adatok helyesbítése,
 4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos körülmények között,
 5. Hozzájárulás visszavonása,
 6. Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése,
 7. Az adatkezelés elleni tiltakozás,
 8. Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá,
 9. Adathordozhatóság,
 10. Felügyeleti Hatóságnál panasszal élni,
 11. Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

Jelen Tájékoztató mindezen jogok összességére vonatkozik. E jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 (egy) hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is 3 (három) hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon juttatjuk el Önnek. Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az 1 (egy) éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel. Tájékoztatjuk, hogy kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát. Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről. E jogoktól eltérően, ha Ön úgy gondolja, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk, és fejleszthessük a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásunkat. Hivatalos panaszt e-mailben vagy postai úton tehet, az alább megadott elérhetőségeken. Igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 1 (egy) hónapon belül válaszolni Önnek.

2. Adatkezelések

2.1 Szálláshely foglalás

Online, személyesen a szálláshelyen vagy telefonon leadott szálláshely foglalás esetén az alábbi személyes adatok valamelyikét vagy akár mindegyikét kérhetjük:

 • Szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő családi és utónév, illetve születési családi és utónév,
 • Szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő születési hely és idő,
 • Szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő neme,
 • Szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő állampolgársága, 
 • Szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő anyja születési családi és utóneve,
 • Érkezés napja,
 • Elutazás napja,
 • A házban tartózkodó felnőttek és gyermekek száma,
 • Teljes hitelkártya és bankkártya adatok,
 • Az igénybe venni kívánt szolgáltatási csomag,
 • E-mail cím,
 • Szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő levelezési cím,
 • Megjegyzések – itt adhatja meg esetleges preferenciáit a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevőnek

Az adatkezelési cél: Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát/apartmant bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilván tartsuk a fizetési eszközt, amivel elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szálláshelyre. Az Ön e-mail címét abban a kivételes esetben használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról, vagy az elutazás után, hogy ossza meg velünk a tartózkodásával kapcsolatos észrevételeit annak érdekében, hogy az Ön és más vendégek későbbi látogatásai során még jobb szolgáltatást nyújthassunk.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogszerűségének alapja, hogy ezekre az adatokra a 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló rész alapján van szükség. A napi adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget téve ezen adatokat a Vendégem alkalmazáson keresztül adjuk át a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak. Az Ön e-mail címét annak érdekében kezeljük, hogy a tartózkodása után e-mailt küldhessünk Önnek, mivel „az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai”. Jogos érdekeink közé tartozik ebben az esetben a kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, és úgy véljük, hogy a tartózkodása után küldött e-mail nem sérti az Ön alapvető jogait. Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudjuk Önnek a szálláshelyet befoglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.

Az adatkezelési idő: A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük. Előfordulhat például, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az e-mail címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük. Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat. A főbb kategóriák a következők:

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 (nyolc) évig megőrizni. Ezért, ha Önnek a számlát 2019. július 15-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2027. december 31-ig kell megőriznünk.
 • A szálláshely jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget. Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 (hat) éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.

Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat. Amennyiben az előző pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk a bokretavendeghaz@gmail.com címre küldött e-mail útján.

a) Bejelentő lap

Az adatok köre és az adatkezelés jogalapja: Kötelezően megadandó személyes adatok (Ezen adatok vendég általi megadása a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele):

 • A következő adatok kezelése jogszabályi kötelezettség pl.: keresztnév, vezetéknév, anyja neve, számlázási adatok:

Az igényelt szolgáltatás (szállás, borkóstoló stb.) teljesítése érdekében (szerződés alapján) kezeljük még pl.: elérhetőségek, törzsvendégprogram szám, fizetés módja, bankkártya adatok, szobaszám, vendégek száma

 • Az Adatkezelő a szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeljük távozását követő 3 napig a nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy megkérdezzük véleményét a szolgáltatásainkról és ez által fejlesszük azokat.

Az adatkezelés célja: Szálláshely-szolgáltatások nyújtása, ideértve a kapcsolattartást és a szolgáltatás fejlesztését is.

Vendég kérdőív és értékelő rendszer

Az Adatkezelő az apartman szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként, email és papír alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor Ön megadhatja az alábbi személyes adatait:

 • Név
 • Látogatás dátuma
 • Szobaszám
 • Elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím)

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja. Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott vendégre nem visszavezethető, a vendég nevével nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja. Amennyiben véleményét anonim módon közli velünk, személyes adatot nem kezelünk.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a véleményezővel és panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudjuk kérdését megválaszolni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelési idő: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása után az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén töröljük. Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk a bokretavendeghaz@gmail.com címre küldött e-mail útján.

Ajándékutalvány

Ajándékutalvány vásárlásakor Ön az alábbi személyes adatokat adja meg: Személyes vásárlás esetén:

 • Név
 • Számlázási név és cím

Online megrendelés esetén a Bokréta Vendégház hivatalos weboldalán keresztül:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Számlázási név és cím
 • Kézbesítési név és cím

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az Ajándékutalvány kézbesítése érdekében, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ajándékutalvány kiállítása érdekében kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása kötelező, a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelési idő: Az így kapott személyes adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 (nyolc) évig tárolja. Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk a bokretavendeghaz@gmail.com címre küldött e-mail útján.

Közösségi/social média felületek és portálok

Az Adatkezelő által üzemeltetett Bokréta Vendégház elérhető a Facebook közösségi portálon: LINK: https://www.facebook.com/bokreta.vendeghaz

Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like” / „tetszik”; „follow” / „követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike” / „nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon meg jelenő híreket. Az Adatkezelő a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által üzemeltetett Bokréta Vendégház weboldalán található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével Ön szobát foglalhat, részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.

Az adatkezelési idő: Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart. Az adattovábbításra, vagy adat-feldolgozó igénybevételére nem kerül sor. A Facebook tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból kaphat. Az Adatkezelő Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, az Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk a bokretavendeghaz@gmail.com e-mail címre küldött e-mail útján.

Nyereményjáték

Az Adatkezelő önállóan vagy külsős céggel együtt esetenként nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online (Facebook oldalon) jelentkezést követően van lehetőség, általában az alábbi adatok megadása után:

 • Név
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Előfordulhat, hogy nincs szükség a fenti adatokra (pld: Facebook nyereményjátékban), vagy más adatra is szükség van, így az adatok köre változhat.

Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése, valamint kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez az Adatkezelő eljuttathassa a nyereményt.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a bokretavendeghaz@gmail.com címre küldött e-mail, vagy a szálláshely posta címére küldött levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelést. A hozzájárulás feltétele a nyereményjátékban történő részvételnek.

Az adatkezelési idő: Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a sorsolást követő 30 napon belül az így kezelt adatok (a nyertes/ek és pótnyertes/ek kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes/ek és pótnyertes/ek adatait, amennyiben az szükséges az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat. Az esetleges adattovábbításról, és adatfeldolgozókról, valamint az adatkezelés egyéb jelen tájékoztatótól eltérő részleteiről mindig az adott nyereményjáték során adunk tájékoztatást. Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk a bokretavendeghaz@gmail.com címre küldött e-mail útján.

Kapcsolat

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton stb.). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés jogalapja: Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön (vélelmezett) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

Az adatkezelési idő: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan – adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

Panaszkezelési jegyzőkönyv

A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Adatkezelő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 • A fogyasztó neve, lakcíme
 • A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke Az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása
 • A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
 • Telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

Az adatkezelés célja: A panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést.

Az adatkezelés idő: A jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év. Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk a bokretavendeghaz@gmail.com címre küldött e-mail útján.

Automatikusan rögzített adatok, Hivatkozások és linkek, „Cookie”-k

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pld: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelési idő: A honlap megtekintésétől számított 30 nap. Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk a bokretavendeghaz@gmail.com címre küldött e-mail útján.

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmilyen befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná. A weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. A weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

Személyzet

Jelen Tájékoztatóban szereplő információk, valamint az 1) pontban ismertetett jogok az Adatkezelő alkalmazottaira, valamint az ő adataik kezelésére is érvényesek. Alkalmazottainkat közvetlenül tájékoztatjuk személyes adataik kezelésének részleteiről.

Partneri kapcsolattartás

A legtöbb céghez hasonlóan vállalatunk is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk. Az adatkezelés célja: Az ilyen adattárolást minden esetben az illető hozzájárulásával, annak érdekében végezzük, hogy vállalataink együttműködés céljából kommunikálhassanak.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelési tevékenységünk jogalapja „a szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek”. Ezen üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait kizárólag vállalataikkal történő üzleti együttműködés kialakításának és fenntartásának megkönnyítése céljából tároljuk. Nem végzünk például marketingtevékenységet ezen kapcsolattartók felé adataik felhasználásával, és azokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. Az adatkezelési idő: Az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek. A fentiekkel azonos módon járunk el a sajtó képviselőinek személyes adatai kezelése során.

Definíciók:

1. érintett/vendég/Felhasználó/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 1. különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 2. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 2. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 3. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 4. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 5. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 8. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 9. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 10. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

6. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Egyéb

Az Adatkezelő a GDPR értelmében, köteles hivatalos nevéről, elérhetőségeiről és egyéb adatairól tájékoztatást közzétenni. Ez a rész a GDPR által előírt minden információt tartalmaz.

A Bokréta Vendégház üzemeltető jogi személy teljes hivatalos neve:

Teljes hivatalos név: Harcosné Szabadi Mária Renáta 
Székhely: 8597 Ganna, Fő utca 122.
Levelezési cím: 8597 Ganna, Fő utca 122.
Adószám: 23441642-1-19
Képviseletében eljár: Harcosné Szabadi Mária Renáta 
Adatvédelemért felelős: Harcosné Szabadi Mária Renáta 
Tevékenység: szálláshely-szolgáltatás
Vendégház címe: 8597 Ganna, Fő utca 122.
Telefon: +36 20 770 4746
E-mail: bokretavendeghaz@gmail.com

A Tájékoztató a https://bokretavendeghaz.hu/kapcsolat/ weboldalon, illetőleg vendégházban papír alapon is elérhető. Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályokban, vagy joggyakorlatban bekövetkező változások esetén az adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül módosítsuk. Személyes adatokat törvényi kötelezettségeinknek megfelelve törvényi keretek betartása mellett tárolunk.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet. Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni. Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/ article- 29/structure/data-protection- authorities/index_en.htm

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Angol nyelvű e-mail cím: privacy(kukac)naih.hu
Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu Web: http://naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog a felügyeleti hatósággal szemben az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben Bárki jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, jog

 • sérelme nélkül, minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a rendelet szerinti jogait.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét meg jelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.